کاربران گرامی ، جهت تماس با بیمارستان مهر با شماره تلفن های ۰۶۱۳۳۳۳۹۴۷۴ الی ۰۶۱۳۳۳۳۹۴۸۰ تماس حاصل فرمایید . جهت ارتباط با بخش یا واحد مورد نظرتان با شماره داخلی های زیر مراجعه نمایید .

 

شماره های داخلی
طبقه همکف طبقه همکف طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
واحد شماره داخلی واحد شماره داخلی واحد شماره داخلی واحد شماره داخلی واحد شماره داخلی
پذیرش ۰ اورژانس ۴۳۰۵ بخش مردان ۱۱۰۱ بخش زنان ۲۱۰۱ VIP ۳۱۰۱
مدیریت ۴۱۰۸ کلینیک اکو ۴۳۲۸ CCU3 ۱۲۰۱ ICU2 ۲۲۰۱ ICU1 ۳۲۰۱
ریاست ۴۱۰۸ کلینیک تخصصی ۴۳۱۱ CCU1 ۱۳۰۱ اتاق عمل جنرال ۳۳۰۱
روابط عمومی ۴۱۰۸ آزمایشگاه ۴۲۰۸ CCU2 ۱۴۰۱ اتاق عمل قلب ۲۵۰۱ ریکاوری ۳۴۰۱
مدارک پزشکی ۴۱۱۱ رادیولوژی ۴۲۱۶ بخش داخلی ۱۵۰۱ بخش نوزادان ۲۶۰۱ آنژیوگرافی ۳۵۰۱
حسابداری ۴۱۱۶ سونوگرافی ۴۲۱۷ * * NICU ۲۷۰۱ * *
کارشناس بیمه ۴۱۲۱ سی تی اسکن ۴۲۱۶ * * زایشگاه ۲۸۰۱ * *
دفتر پرستاری ۴۲۰۱ داروخانه ۴۲۲۳ * * فیزیوتراپی ۲۷۰۱ * *
کارگزینی ۴۱۱۳ ماموگرافی ۴۲۱۷ * * ICU قلب ۲۴۰۱ * *
بهبود کیفیت ۴۳۲۲ آندوسکوپی ۴۲۰۵ * * * * * *
ترخیص ۴۱۲۵ تراکم استخوان ۴۲۱۶ * * * * * *
پیگیری امور بیماران ۴۱۲۳ منشی اورژانس ۴۳۰۳ * * * * * *
بانک ۴۳۰۹ * * * * * * * *