مراجعین گرامی؛

به منظور رزرو نوبت به صورت تلفنی تماس حاصل فرمایید، یا حضوری به کلینیک بیمارستان مراجعه نمایید.

شماره تماس بیمارستان:۳۳۳۳۹۴۷۷-۰۶۱ داخلی ۴۳۱۱