7/24


خارش گوش

نوشته هایی با برچسب

خارش گوش

دلایل خارش گوش چیست ؟

دلایل خارش گوش چیست ؟

در حالی که گوش های شما نسبت به اعضای دیگر بدنتان کوچک است اما درون آنها پر از تارهای حساس عصبی می باشد. در نتیجه ، گوش ها ممکن است در معرض خارش قرار بگیرند. اگر گوش شما بیش از…

ادامه مطلب