قوانین ملاقات:

  1. در زمان ملاقات رعایت سکوت به منظور رعایت حقوق بیماران می باشد.
  2. در صورتی که بیمار شما میل به غذای بیمارستان ندارد، غذای دستپخت خانگی خود را در ظروف دربسته و در زمان های کوتاه برای وی سرو نمایید.
  3. در صورتی که بیمار شما نیاز به همراهی خانواده در ساعات خارج از ملاقات دارد، از ساعت۱۶ لغایت ۱۹ به اخذ کارت همراه اقدام فرمایید.

** همراهان محترم اعلام ساعات خاص ملاقات بیماران به منظور آسایش بیماران شما می باشد. لذا خواهشمند است؛ فقط در ساعات اعلام شده بیماران خود را ملاقات فرمایید.

ساعت ملاقات :

بخشهای عادی:              ۱۵:۰۰ لغایت   ۱۶:۰۰

بخش سی سی یو:        ۱۵:۱۵ لغایت  ۱۶:۰۰

بخش آی سی یو:          ۱۵:۳۰ لغایت  ۱۶:۰۰

از همکاری شما کمال تشکر را داریم