۱. روزهای ملاقات در بخشهای ویژه جهت آسایش همراهان عزیز و رفع نگرانی آنان هر روز عصر «برای بخش های ICU ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۶» و بخش های CCU لغایت ۱۵:۱۵ لغایت ۱۶ می باشد.

۲. وسایل پیشگیری از عفونت شامل گان پارچهای، روکفشی و ماسک برای استفاده همراهان در دسترس میباشد. شستشوی دست با محلول ضدعفونی کننده قبل از ورود به بخشهای ویژه و پس از خروج از این بخش ها الزامی است.

۳. حداکثر تعداد همراهان حاضر بر بالین بیمار در هنگام ملاقات ۲ نفر خواهد بود.

۴. تماس بدنی همراهان با بیمار ممنوع میباشد.

۵. در غیر از ساعات مقرر در فوق، ملاقات بیماران ممنوع است.

۶. همراهان محترم از آوردن گل، شیرینی و مواد غذایی خودداری نمایند.

۷.جهت آسایش دیگر بیماران لطفا از صحبت کردن با صدای بلند بپرهیزید.