استخدام کارشناس تغذیه آشنا با استانداردهای اعتبار بخشی

شرایط

شرایط

۱- دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته تغذیه ۲- دارای سابقه کار در بیمارستان ۳- آشنا با استانداردهای اعتبار بخشی

استخدام کارشناس تغذیه با شرایط ذیل:

۱- حداقل مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته کارشناسی تغذیه

۲- ترجیحا دارای سابقه کار بیمارستانی

۳-آشنا با استانداردهای اعتبار بخشی

** برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد منابع انسانی بیمارستان واقع در طبقه همکف مراجعه فرمایید

شرایط:

۱- دارای یکی از مدارک مرتبط (مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت و یا کتابداری پزشکی)

۲- دارای حداکثر سن ۲۵ سال

** برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد منابع انسانی بیمارستان واقع در طبقه همکف مراجعه فرمایید